Πρόσκληση για τη παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη "Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: ο Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας. Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα το κυπριακό επίμετρο του Γιάννη Κορίδη".

Collection


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη " Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας . Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα' το κυπριακό επίμετρο".

Collection


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη " Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας . Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα' το κυπριακό επίμετρο".

Collection


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη " Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας . Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα' το κυπριακό επίμετρο".

Collection


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη " Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας . Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα' το κυπριακό επίμετρο".

Collection


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη " Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας . Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα' το κυπριακό επίμετρο".

Collection


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη " Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας . Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα' το κυπριακό επίμετρο".

Collection


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη " Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας . Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα' το κυπριακό επίμετρο".

Collection


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του τρίτομου έργου του Αλέκου Κουτσούκαλη " Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας" στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Εισηγητής: Δημήτρης Γιάκος, συγγραφέας . Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργης Γεωργής με θέμα: "Η πέμπτη σφραγίδα' το κυπριακό επίμετρο".

Collection