Πρόσκληση για τη διάλεξη του Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα: "Ζωγραφική της Μέσης Βυζαντινής Περιόδου στην Κύπρο". Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ιδρύματος Πιερίδη και το Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας. Η διάλεξη γίνεται στα πλαίσια της έκθεσης "Μεσαιωνική Κυπριακή Κεραμική 13ος - 16ος αιώνας".

Collection


Στιγμιότυπο από την διάλεξη του Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα : " Ζωγραφική της Μέσης Βυζαντινής Περιόδου στην Κύπρο". Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ιδρύματος Πιερίδη και το Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας.

Collection


Στιγμιότυπο από την διάλεξη του Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα : " Ζωγραφική της Μέσης Βυζαντινής Περιόδου στην Κύπρο". Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ιδρύματος Πιερίδη και το Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας.

Collection