Αναγνωρίζονται από αριστερά:
Κυριάκος Μ. Αλλαγιώτης, Παρασκευή Μ. Αλλαγιώτη, Μιχάλης Γ. Αλλαγιώτης, Ανδρούλλα Μ. Αλλαγιώτη, Γεώργιος Μ. Αλλαγιώτης, Μαρούλλα Μ. Αλεξάνδρου, το βρέφος Σάββας Μ. Αλεξάνδρου και ο Μιχαλάκης Σ. Αλεξάνδρου

Collection


"Εστιάς" Περιοδικό των μαθητριών Γυμνασίου Θηλέων Αμμοχώστου, Σχολικό έτος 1971-1972, Τεύχος 12

Υπεύθυνοι Εκδόσεως: Κλαίρη Αγγελίδου, Αλίκη Δημητρίου.

Συντακτική Επιτροπή: Μ. Μιχαηλίδου, Κλ. Αγγελίδου, Α. Χατζηπιέρου, Ν. Δημητρίου, Α. Δημητρίου, Μ. Δαμιανίδου, Α. Ζαχαριάδου, Α. Πραξιτέλους, Η. Ακύλα, Π. Χατζηχαμπής, Στ. Καντούνα, Ε. Σολέα, Α. Χαραλάμπους, Στ. Πατσαλίδου.

Collection


Δημοτικό Σχολείο Καλοψίδας Αμμοχώστου, καλοκαίρι 1971. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου και η Σωτηρούλα Παπαγεωργίου.

Collection