Άρθρο της εφημερίδας "Ο Φιλελέυθερος": Πιέζουσα την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως παρέμβη. Οι Αμερικάνοι αγωνίζονται απεγνωσμένως δια να μην προμηθευθή οπλισμόν η Κύπρος", 19 Μαρτίου 1965.

Collection