Αψίδα

Browse Items (69 total)

  • Date is exactly "1962"

Κατά τη δεκαετία 1962-1972, η ομάδα Καλαθόσφαιρας του Παγκυπρίου Γυμνασίου διέγραψε μια πολύ επιτυχημένη πορεία αφού δεν κατάφερε καμία…

Το Δημοτικό Σχολείο Πατρικίου πρώτευσε στους μαθητικούς αγώνες. Όρθιοι από αριστερά: Ο δάσκαλος Βάσος Γεωργιάδης, Μηλιά Παπανδρέα,…

Αναμνηστική Φωτογραφία της E' και Στ' τάξης Δημοτικού σχολείου Κοιλανίου. Σχολικό έτος 1961-1962.

Πρώτη σειρά πίσω:
Αντρέας Κωνσταντινίδης…

Αναστάσιος Καρό, Λογιστική, Α' Τόμος, Προς Χρήσιν των Σπουδαστών των Οικονομικών Γυμνασίων, Λεμεσός, 1962
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2