Από αριστερά: Κυριάκος Χαραλαμπή Σάββα Ππαλάζη με τα παιδιά του Θεκλού (αριστερά) και Γιαννή (δεξιά), Κυριάκος Ι. Καΐμης με τους γιους του Γιαννή και Μιχάλη και τη σύζυγό του Μαρία (πίσω), Θεόδωρος Αντώνη Πίκολος με τις κόρες του Θέκλα και Μαρούλα.

Collection


Η Χριστίνα ήταν μια από τις τρεις κόρες του Γεωργίου Μιχαήλ Σπανού (1851), του επιλεγόμενου Γιωρκουδκιού ή «Γιωρκούδιν της Χριστινούς». [Η Χριστινού ήταν κόρη του Μιχαήλ Παπαγεωργίου της παλιάς Κυπερουντιώτικης οικογένειας Παπαγιώρκη του πρεσβύτερου (1750-1820)]. Ήταν πρεσβυτέρα του π. Χριστόδουλου Βασίλη ή παπα-Βασίλη (1867-1952). Πέθανε στις αρχές της δεκαετίας 1960. Αδελφές της Χριστίνας ήταν η Στυλιανή, σύζ. Χριστόδουλου Παπά «Ατσιαήρευτου» και η Μαρία, σύζ. Λευτέρη Γ. Λευτέρη.

Collection


Γεώργιος Μ. Γούμενου από το Παραλίμνι, αθλητής - 1949 Γ.Σ.Π. 5.000 - Ρεκόρ 15-11-4 1950 - 5.000 - Ρεκόρ 11-12
1951 - 10.000 - Ρεκόρ 36-35 1952 - Μαραθώνιος 1-0 ́-24” 4/10.

Collection