Αψίδα

Browse Items (38 total)

  • Date is exactly "Β' μισό 20ου αιώνα"

They were condemned by the British Empire for transferring weapons during the Greek Cypriot 'war' of liberation against British colonial rule. They were initially sentenced to death but then their penalty changed over to life imprisonment.

Το δημοτικό σχολείο στο Καράκουμι ήταν διτάξιο με ξεχωριστό γραφείο για τους δασκάλους και μια μικρή κουζίνα. Στη φωτογραφία…

Ο Σοφοκλής Ποταμίτης, αγωνιστής της ΕΟΚΑ 1955-1959, ήταν φίλος της οικογένειας Τιμοθέου.

Μιχαήλ Κ. Σουρμελή (Χάρος)

Φωτογραφία ατόμου που φυλακίστηκε από τις αστυνομικές αρχές των Άγγλων κατά την περίοδο του…

Κύπρος Παναγιώτη Μ. Αλλαγιώτη (Προμηθέας)

Φωτογραφία ατόμου που φυλακίστηκε από τις αστυνομικές αρχές των Άγγλων κατά την περίοδο του…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2