Αψίδα

Browse Items (24 total)

  • Creator is exactly "Georgia Athanasiou"

Στα αριστερά διακρίνεται Αντρέας Αθανάση Κυριάκου (Δοράτης) κατά τη θητεία στην Κυπριακή Εθνική Φρουρά Κύπρο.

Ευάγγελος Ιωάννου με το εγγονάκι του έξω απο το σπίτι του, στη Φασούλα.

Πραξιτέλης και η σύζυγός του Θεονίτσα-Μαρία Σοφρωνίου στο σπίτι τους, στο χωρίο Λόφου. Διακρίνεται το παραδοσιακό κρεβάτι "καρκόλα" .

Πραξιτέλης Σοφρωνίου με καταγωγή από τη Λόφου, φωτογραφίζεται στο σπίτι του στον Ύψωνα.

Πραξιτέλης και η σύζυγός του Θεονίτσα-Μαρία Σοφρωνίου με καταγωγή από τη Λόφου, φωτογραφίζονται στο σπίτι τους στον Ύψωνα.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2