Αψίδα

Browse Items (92 total)

  • Creator is exactly "Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων"

Capacity: 4,500.000 m3
Year of Operation: 2010
Type: Earth/rockfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: NEMESIS – ELTER A. T.E. Joint Venture

Capacity: 2,000.000 m3
Year of Operation: 2007
Type: Earth/rockfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Cybarco Plc

Capacity: 18,000.000 m3
Year of Operation: 2004
Type: Earth/rockfill
Category: Large Dam
Designed by: Howard Humphreys & partners with J. Theophilou
Constructed by: AEGEC - Iacovou Bros - Cybarco

Capacity: 2,800.000 m3
Year of Operation: 2002
Type: Earth/rockfill
Category: Large Dam
Designed by: Mott MacDonald
Constructed by: Char. Apostolides Ltd and Co

Capacity: 100.000 m3
Year of Operation: 2000
Type: Gravity
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: G. P. Zachariades Ltd

Capacity: 4,300.000 m3
Year of Operation: 1998
Type: Earth/ Rockfill
Category: Large Dam
Designed by: Howard Humphreys & Sons England
Constructed by: G. P. Zachariades Ltd

Capacity: 53.000 m3
Year of Operation: 1996
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Charalambous Bros Ltd

Capacity: 32.000 m3
Year of Operation: 1996
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Charalambous Bros Ltd

Capacity: 97.000 m3
Year of Operation: 1996
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Charalambous Bros Ltd

Capacity: 1,690.000 m3
Year of Operation: 1994
Type: Earthfill
Category: Large Dam
Designed by: Water Development Department
Constructed by: Cybarco Ltd
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2