Στα αριστερά διακρίνεται Αντρέας Αθανάση Κυριάκου (Δοράτης) κατά τη θητεία στην Κυπριακή Εθνική Φρουρά Κύπρο.

Collection


Πραξιτέλης και η σύζυγός του Θεονίτσα-Μαρία Σοφρωνίου στο σπίτι τους, στο χωρίο Λόφου. Διακρίνεται το παραδοσιακό κρεβάτι "καρκόλα" .

Collection


Πραξιτέλης Σοφρωνίου με καταγωγή από τη Λόφου, φωτογραφίζεται στο σπίτι του στον Ύψωνα.

Collection


Πραξιτέλης και η σύζυγός του Θεονίτσα-Μαρία Σοφρωνίου με καταγωγή από τη Λόφου, φωτογραφίζονται στο σπίτι τους στον Ύψωνα.

Collection