Η μετάβαση των ξένων εκδρομών της εταιρείας Αργοναύτης στο μοναστήρι του Σίντη, χρησιμοποιώντας ως μεταφορικό μέσο τα γαϊδούρια από τη φάρμα γαϊδουριών στα Κελοκέδαρα.

Collection


Η μετάβαση των ξένων εκδρομών της εταιρείας Αργοναύτης στο μοναστήρι του Σίντη, χρησιμοποιώντας ως μεταφορικό μέσο τα γαϊδούρια από τη φάρμα γαϊδουριών στα Κελοκέδαρα.

Collection


Η μετάβαση των ξένων εκδρομών της εταιρείας Αργοναύτης στο μοναστήρι του Σίντη, χρησιμοποιώντας ως μεταφορικό μέσο τα γαϊδούρια από τη φάρμα γαϊδουριών στα Κελοκέδαρα.

Collection


Η μετάβαση των ξένων εκδρομών της εταιρείας Αργοναύτης στο μοναστήρι του Σίντη, χρησιμοποιώντας ως μεταφορικό μέσο τα γαϊδούρια από τη φάρμα γαϊδουριών στα Κελοκέδαρα.

Collection