Πρόσκληση για τη διάλεξη του Διευθυντή του Κτηματολογίου της Κύπρου, Ανδρέα Κοτσώνη με θέμα: "Το κτηματολόγιο στην Κύπρο". Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 1990.

Collection


Πρόσκληση για τη διάλεξη του Διευθυντή του Θ.Ο.Κ Άντη Παρτζίλη με θέμα: "Ο Θ.Ο.Κ ως φορέας θεατρικής ανάπτυξης" και στα εγκαίνια της έκθεσης αφίσας, φωτογραφίας και προγραμμάτων του Οργανισμού με θέμα: "Θεατρικές Μνήμες" που διοργανώνεται από το Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας και τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Η διάλεξη και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 1990.

Collection


Πρόσκληση για τη διάλεξη του φιλόλογου ερευνητή Λευτέρη Παπαλεοντίου "Τεχνική Θεώρηση της Κυπριακής Λογοτεχνίας στα πρώτα τριάντα χρόνια του αιώνα μας". Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 1990.

Collection


Πρόσκληση για τη διάλεξη του δρα. Γιάννη Η. Ιωάννου, Μορφωτικού Λειτουργού του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου με θέμα: "Η ποιητική Γενιά του '74. Η γενεαλογία της Αμφισβήτησης". Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου 1990.

Collection


Πρόσκληση για τη διάλεξη του λέκτορα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν. La Trobe και του Victoria College της Μελβούρνης Γιάννη Μηλίδη με θέμα: "Η ποίηση της Κύπρου τα τελευταία 15 χρόνια. Το θέμα της προσφυγιάς". Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου 1990.

Collection


Πρόσκληση για τη παρουσίαση των νέων εκδόσεων της Δήμητρας Παπανικόλα - Μπακιρτζή, της Σάνιας Παπά και του Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη, από το Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας και το Ίδρυμα Πιερίδη. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 1989.

Collection


Πρόσκληση για τα εγκαίνια της έκθεσης "Ημερολόγια μιας Δεκαετίας", από το Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας και το Συγκρότημα Τραπέζης Κύπρου. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 1990.

Collection