Το Δημοτικό Σχολείο Πατρικίου πρώτευσε στους μαθητικούς αγώνες. Όρθιοι από αριστερά: Ο δάσκαλος Βάσος Γεωργιάδης, Μηλιά Παπανδρέα, Σπυρούλλα Αυξεντίου, Μαρούλλα Γιαννακού, Ανδρούλλα Λοΐζου, Σταυρούλλα Μαρκουλή, Γιωργούλλα Γιαννακού και ο δάσκαλος Τρύφωνας Γεωργίου. Καθήμενοι από αριστερά: Φίλιππος Κορυτσάς, Ιάκωβος Δημητρίου, Γεώργιος Αργυρού, Παναγιώτης Σταύρου, Ανδρέας Αυξεντίου και Ανδρέας Βασιλείου.

Collection