Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 από την λειτουργία Αναστάσεως εις τον Άγιο Δημήτριο
Ακροπόλεως.

Collection


Η μεγαλόπρεπη Εκκλησία των Λευκάρων είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό και ανάγεται στο 14ο αιώνα. Συγκεκριμένα, από τοιχογραφίες που σώζονται πίσω από το τέμπλο του ναού, ο βυζαντινολόγος Αθανάσιος Παπαγεωργίου χρονολογεί το ανατολικό τμήμα της Εκκλησίας στο 14ο αιώνα. (Φωτογραφίες άρθρου, Ανδρέας Λουκάς)

Collection