Φωτογραφία από τα εγκαίνια του Μορφωτικού Γραφείου της Κυπριακής Πρεσβείας "Το Σπίτι της Κύπρου" στην Αθήνα που έγιναν τον Ιούνιο του 1987. Στην φωτογραφία διακρίνονται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού και η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Μελίνα Μερκούρη.

Collection