Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών σχετική με την υποβολή υλικού για την ιστορία του Συνδέσμου και την απήχησή του στον Ελληνισμό, 16 Ιουλίου 1986.

Collection


Απόσπασμα από την Έκθεση του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών, Μενέλαου Παλλάντιου .Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, 29ης Δεκεμβρίου 1987.

Collection


Αρθρο με τίτλο "Βράβευση του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου από την Ακαδημία Αθηνών " από τη Χρυσάνθη Ζιτσαία.

Collection


Άρθρο από εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ ":
"Βράβευση του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου από την Ακαδημία Αθηνών ", 30 Δεκεμβρίου 1987.

Collection


'Αρθρο από την εφημερίδα " ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ":
" Σε ανθρώπους του ήθους και του πνεύματος απονέμει η Ακαδημία, βραβεία και μετάλλια", 20 Δεκεμβρίου 1987.

Collection


Άρθρο από την εφημερίδα "ΕΣΤΙΑ":
"Απενεμήσθησαν χτες τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών ", 30 Δεκεμβρίου 1987

Collection


Άρθρο από την εφημερίδα "ΑΥΡΙΑΝΗ":
"54 Βραβεία απένειμε η Ακαδημία Αθηνών", 30 Δεκεμβρίου 1987.

Collection