Επιστολή του διοικητικού συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών σχετική με την υποβολή υλικού για την ιστορία του Συνδέσμου και την απήχησή του στον Ελληνισμό, 16 Ιουλίου 1986.

Collection


Απόσπασμα από την Έκθεση του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών, Μενέλαου Παλλάντιου .Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, 29ης Δεκεμβρίου 1987.

Collection


Άρθρο από εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος":
"Βράβευση του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου από την Ακαδημία Αθηνών ", 13 Ιανουαρίου 1988.

Collection


Αρθρο με τίτλο "Βράβευση του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου από την Ακαδημία Αθηνών " από τη Χρυσάνθη Ζιτσαία.

Collection


Άρθρο από εφημερίδα "ΑΛΗΘΕΙΑ ":
"Βράβευση του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου από την Ακαδημία Αθηνών ", 30 Δεκεμβρίου 1987.

Collection


Άρθρο από την εφημερίδα " Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ":
" Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών στο Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου", 30 Δεκεμβρίου 1987.

Collection


Άρθρο από την εφημερίδα " Ο ΚΗΡΥΚΑΣ":
" Βραβεύεται το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου", 25 Δεκεμβρίου 1987.

Collection


Άρθρο εφημερίδας " Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ" :
Η Ακαδημία Αθηνών θα βραβεύσει το Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου", 25 Δεκεμβρίου 1987.

Collection


'Αρθρο από την εφημερίδα " ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ":
" Σε ανθρώπους του ήθους και του πνεύματος απονέμει η Ακαδημία, βραβεία και μετάλλια", 20 Δεκεμβρίου 1987.

Collection