Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2008-2009

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2008-2009

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2008-2009 Collection

Η διευθύντρια κυρία Σεβέρη Μαρία με καθηγητή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά την σχολική χρονιά 2008-2009.

Η διευθύντρια κυρία Σεβέρη Μαρία της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά την σχολική χρονιά 2008-2009.

Η διευθύντρια κυρία Σεβέρη Μαρία με καθηγητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά την σχολική χρονιά 2008-2009.

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητών της ομάδας καλαθόσφαιρας της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς…

Aναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητριών της ομάδας καλαθόσφαιρας της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς…

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Στ3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική χρονιά 2008-2009.

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Στ2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική χρονιά 2008-2009.

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Στ1 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική χρονιά 2008-2009.

Collection Tree