Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2008-2009
25 items in collectionΗ διευθύντρια κυρία Σεβέρη Μαρία με καθηγητή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Η διευθύντρια κυρία Σεβέρη Μαρία


Η διευθύντρια κυρία Σεβέρη Μαρία με καθηγητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητών της ομάδας καλαθόσφαιρας


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητριών της ομάδας καλαθόσφαιρας


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Στ3 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Στ2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές του τμήματος Στ1 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής