Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2009-2010
215 items in collectionΣτιγμιότυπο από σχολική εκδρομή της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία από την πασχαλινή εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Άσκηση Πολιτικής Άμυνας


Στιγμιότυπο από μοντέρνους χορούς σε εκδήλωση της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από τον Παγκύπριο διαγωνισμό Μαθηματικού Θεάτρου


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση έρευνας με θέμα "Ρατσισμός και Ξενοφοβία''


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση έρευνας με θέμα "Ρατσισμός και Ξενοφοβία''


Στιγμιότυπο από την παρουσίαση έρευνας με θέμα "Ρατσισμός και Ξενοφοβία''