Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2005-2006
196 items in collectionΕβδομάδα εργασίας μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Εβδομάδα εργασίας μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Εβδομάδα εργασίας μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Εβδομάδα εργασίας μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Εβδομάδα εργασίας μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από μεσημεριανό γεύμα καθηγητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από μεσημεριανό γεύμα καθηγητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από την παρέλαση μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής στον Αγρό