Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2004-2005

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2004-2005

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2004-2005 Collection

Σημαιοφόροι και Παραστάτες της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά την σχολική χρονιά 2004-2005.

Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε επίσκεψη στο Οινοποιείο Κυπερούντας, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2004-2005.

Σημαιοφόροι και Παραστάτες της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά την σχολική χρονιά 2004-2005.

Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2004-2005.

Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2004-2005.

Στιγμιότυπο από παρέλαση μαθητών της Απεήτειου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2004-2005.

Στιγμιότυπο από βράβευση μαθητή στους Αγώνες Πιτσιλιάς, κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005.

Στιγμιότυπο από τους αγώνες Πιτσιλιάς, κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005.

Collection Tree