Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2002-2003
269 items in collectionΤο μαθητικό συμβούλιο και η διευθύντρια της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Το προσωπικό και η διευθύντρια της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Το προσωπικό της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής??? (και όλες οι παρόμοιες με αυτή δες τες)


Χορωδία της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής