Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2002-2003

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2002-2003

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2002-2003 Collection

Το μαθητικό συμβούλιο και η διευθύντρια της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κ. Αγγέλα Ψαρά, κατά τη διάρκεια της σχολική χρονιά 2002-2003.

Το προσωπικό και η διευθύντρια της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κ. Αγγέλα Ψαρά, κατά τη διάρκεια της σχολική χρονιά 2002-2003.

Το προσωπικό της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολική χρονιά 2002-2003.

Χορωδία της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003.

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία μαθητών Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Διευθύντρια: κ. Αγγέλα Ψαρά. Σχολική Χρονιά 2002-2003.

Collection Tree