Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2001-2002

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2001-2002

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2001-2002 Collection

Στιγμιότυπο από παρέλαση μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική χρονιά 2000-2001

Στιγμιότυπο από την εθελοντική αιμοδοσία στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2001-2002.

Στιγμιότυπο από την εθελοντική αιμοδοσία στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2001-2002.

Στιγμιότυπο από την "Ολυμπιακή Μέρα" στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2001-2002.

Εκδήλωση "Ολυμπιακή Μέρα" στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2001-2002.

Στιγμιότυπο από την ομιλία μαθήτριας στην εκδήλωση "Ολυμπιακή Μέρα" της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής,κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς…

Στιγμιότυπο από την ομιλία μαθήτριας στην εκδήλωση "Ολυμπιακή Μέρα" της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής…

Στιγμιότυπο από την ομιλία καθηγητή στην εκδήλωση "Ολυμπιακή Μέρα" της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς…

Collection Tree