Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2001-2002
79 items in collectionΣτιγμιότυπο από παρέλαση μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από εθελοντική αιμοδοσία στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από εθελοντική αιμοδοσία στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


"Ολυμπιακή Μέρα" στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


"Ολυμπιακή Μέρα" στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


"Ολυμπιακή Μέρα" στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


"Ολυμπιακή Μέρα" στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


"Ολυμπιακή Μέρα" στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή