Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2000-2001

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2000-2001

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2000-2001 Collection

Στιγμιότυπο από παρέλαση μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική χρονιά 2000-2001

Στιγμιότυπο από παρέλαση μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική χρονιά 2000-2001

Μαθητές Ξενοδοχιακού Τμήματος της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής Αγρού σε διαγωνισμό γαστρογνωσίας. Σχολική χρονιά 2000-2001

Στιγμιότυπο από το μάθημα οικιακής οικονομίας στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή Αγρού . Σχολική χρονιά 2000-2001

Μαθητές Ξενοδοχιακού Τμήματος της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής Αγρού. Σχολική χρονιά 2000-2001

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική Χρονιά 2000-2001

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική Χρονιά 2000-2001

Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Σχολική Χρονιά 2000-2001

Collection Tree