Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 2000-2001
206 items in collectionΣτιγμιότυπο από παρέλαση μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Στιγμιότυπο από παρέλαση μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές Ξενοδοχιακού Τμήματος της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής Αγρού


Στιγμιότυπο από το μάθημα οικιακής οικονομίας


Μαθητές Ξενοδοχιακού Τμήματος της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής Αγρού


Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Μαθητές Απεητείου Ανωτέρας Σχολής