Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1996-1997
254 items in collectionΑναμνηστική φωτογραφία ομάδας πετόσφαιρας θηλέων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία ομάδας καλαθόσφαιρας θηλέων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία ομάδας καλαθόσφαιρας θηλέων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία ομάδας πετόσφαιρας θηλέων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία ομάδας καλαθόσφαιρας αρρένων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία ομάδας πετόσφαιρας αρρένων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία ομάδας καλαθόσφαιρας αρρένων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας πετόσφαιρας αρρένων της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής