Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1993-1994
66 items in collectionΜαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής παρακολουθώντας αγώνες στίβου


Στιγμιότυπο από την συμμετοχή μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε αθλητικούς μαθητικούς αγώνες


Στιγμιότυπο από την βράβευση μαθητριών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε αθλητικούς μαθητικούς αγώνες


Στιγμιότυπο από την βράβευση μαθητριών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε αθλητικούς μαθητικούς αγώνες


Εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από αθλητικούς μαθητικούς αγώνες στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή


Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή