Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1993-1994

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1993-1994

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1993-1994 Collection

Μαθητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής παρακολουθώντας αγώνες στίβου, κατά τη σχολική χρονιά 1993-1994.

Στιγμιότυπο από την συμμετοχή μαθητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε αθλητικούς μαθητικούς αγώνες. Σχολική χρονιά 1993-1994.

Στιγμιότυπο από την βράβευση μαθητριών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε αθλητικούς μαθητικούς αγώνες. Σχολική χρονιά 1993-1994.

Στιγμιότυπο από την βράβευση μαθητριών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής σε αθλητικούς μαθητικούς αγώνες. Σχολική χρονιά 1993-1994.

Εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή. Σχολική χρονιά 1993-1994.

Στιγμιότυπο από αθλητικούς μαθητικούς αγώνες στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή. Σχολική χρονιά 1993-1994.

Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή. Σχολική χρονιά 1993-1994.

Στιγμιότυπο από εκδήλωση στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή. Σχολική χρονιά 1993-1994.

Collection Tree