Αψίδα

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ 1976-1979

Dublin Core

Title

Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ 1976-1979

Items in the Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ 1976-1979 Collection

Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή που διεξήχθη στις 30-31…

Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή που διεξήχθη στις 30-31…

Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή που διεξήχθη στις 30-31…

Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή που διεξήχθη στις 30-31…

Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή που διεξήχθη στις 30-31…

Αναμνηστική φωτογραφία αθλητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1978-1979.

Αναμνηστική φωτογραφία αθλητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1978-1979.

Ο Υπουργός Παιδείας Δρ. Χρυσόστομος Σοφιανός απευθύνεται στους καθηγητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής στις 30 Μαρτίου 1979.

Collection Tree