Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ 1976-1979
66 items in collectionΑπονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους


Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους


Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους


Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους


Απονομή επάθλων στους Τρίτους Περιφερειακούς αγώνες Στίβου των Γυμνασίων Τροόδους


Αναμνηστική φωτογραφία αθλητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Αναμνηστική φωτογραφία αθλητών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής


Ο Υπουργός Παιδείας Δρ. Χρυσόστομος Σοφιανός απευθύνεται στους καθηγητές της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής