Δήμος Αγίου Αθανασίου
0 items in collection

Ανάδειξη χαρακτηριστικών στοιχείων που συνθέτουν και ορίζουν την πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Αθανασίου για την περίοδο από το 19ο αιώνα μέχρι τη δεκαετία του ’80.

Αρχιτεκτονική σπιτιών στον πυρήνα του παραδοσιακού χωριού, επεξεργασία και χρήση πέτρας της περιοχής στα κτίσματα της εποχής, πετρόκτιστοι φούρνοι, κτίσματα με καμάρες, εξωτερικές αυλές, στολές εποχής, εκκλησίες και μοναστήρια, αρχαία ευρήματα (σε συνεργασία με Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου), διάφορα χρηστικά αντικείμενα της εποχής, ασχολίες των κατοίκων, παραδοσιακός γάμος με τα έθιμα της εποχής, αλώνια, καμίνια, μεταφορικά μέσα εποχής, υδατοπρομήθεια εποχής, οργανισμοί που συνέδραμαν στην ανάπτυξη του χωριού και στην ευημερία των κατοίκων, ήθη και έθιμα εποχής (καρναβάλι, καθαρά Δευτέρα, παραδοσιακά εδέσματα), χώροι ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης (σινεμά και σύλλογοι), Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο

Collector(s)

Στη συγκέντρωση του υλικού, την αρχειοθέτηση, την τεκμηρίωση και το ανέβασμά του συνέβαλαν η Ευγενία Παρμενίδου και ο Μιχάλης Μοδέστου