Αψίδα

Δήμος Αγίου Αθανασίου, Ιστορικές Φωτογραφίες

Dublin Core

Title

Δήμος Αγίου Αθανασίου, Ιστορικές Φωτογραφίες

Alternative Title

Agios Athanasios Municipality, Historic Photographs

Items in the Δήμος Αγίου Αθανασίου, Ιστορικές Φωτογραφίες Collection

Residents of Agios Athanasios. The photograph is dated between 1892 and 1895.

Α habitant of Agios Athanasios who voluntarily joined the colonial British army forces to fight the fascism in the Second World War.

Stone brick ovens that were in every courtyard in olden times in the village of Agios Athanasios.

Τhe courtyards were surrounded by high stone walls with a central gateway. Somebody could meet a traditional stone oven, a recess for the water pot, called “stamnostatis”, many flower pots, and sometimes a special place for chicken or bigger…

In very old times, drinking water was pulled by residents with bucket cans tied with rope from two wells that were at the two squares (1943) and later by fountains which were built in various parts of the village. In that period, due to the good…

Couple with costume of early 20th century.

Τhe oldest club was founded in 1930 in Agios Athanasios by a small group of people whose main vision was to improve the quality of life of the community on all levels such as education, entertainment, culture, social activities and sports. Members…

Υoung men being members of a football team of APEN, the fisrt club founded in Agios Athanasios - 1942.

Collection Tree