Αψίδα

Δήμος Λατσιών, Έντυπα-Αλληλογραφία

Dublin Core

Title

Δήμος Λατσιών, Έντυπα-Αλληλογραφία

Items in the Δήμος Λατσιών, Έντυπα-Αλληλογραφία Collection

Διάταγμα κήρυξης της Περιοχής Βελτιώσεως Λατσιών σε Δήμο Λατσιών

Δημογραφική Απογραφή Κατοίκων Λατσιών

Ενημέρωση για την έρευνα που διεξάχθηκε σχετικά με την ιστορία των διακόσιων (200) χρόνων των Λατσιών. Απόσπασμα πρακτικών Πολιτιστικής…

Επιστολή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρου προς Δήμο Λατσιών, σχετική με αρχαιότητες που ανερεύθηκαν στη περιοχή.

Διάταγμα κήρυξης της Περιοχής Βελτιώσεως Λατσιών σε Δήμο Λατσιών.

Διάταγμα κήρυξης της Περιοχής Βελτιώσεως Λατσιών σε Δήμο Λατσιών.

Ενημερωτικό κείμενο σχετικό με την ιστορία του Δήμου Λατσιών.

Collection Tree