(Απόφαση του Ο.Η.Ε) Ττόφαλλος: Τωρά εν της μόδας ρε Γιακουμή να κάφκουν τους πεθαμμένους τζιαι τον σταχτόν τους να τον πετάσσουν μες τον ποταμόν. Τωρά να μου πείς εμείς εν έχουμεν ποταμόν; Ε... στην περίστασιν, είντα να κάμουμεν, έχουμεν τον... κοτσίρκαν...

Collection


Το δεύτερο πολιτικό σκίτσο στην εφημερίδα ήταν ο σχηματισμός ενός κλειδιού με τα γράμματα του ΟΗΕ, σαν κλειδί του Κυπριακού. Όλες οι ατέλειες που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στο πρώτο σκίτσο, οφείλονται αποκλειστικά στα πρωτόγονα, για τις σημερινές συνθήκες μέσα εκείνης της εποχής και τον φθηνό τυπογραφικό χάρτη, που δεν σήκωνε πολυχρωμία.

Collection