Για λόγους κομματικής επιβιώσεως, ή μάλλον για λόγους καθαρά κωλυσιεργού τακτικής, ο Ντεμιρέλ ανέθεσε στον Ντενκτάς την ευθύνη για δήθεν παραχωρήσεις.

Collection