Θα γίνη δεκτή η Αγγλία στην Κοινή Αγορά; Οι ειδήσεις-πάντως-αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Ντε Γκώλ ακούει «ευγενώς» τον κύριον Ουίλσων.

Collection