-Λέω να «διαπραγματευτούμε» την εκμετάλλευση όλου του πετρελαίου του Αιγαίου τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές του.

Collection