Κέννεντυ: Μην παίρνεις στα σοβαρά τους θυμούς του Κάρτερ. Και με μένα είχε θυμώσει και με είχε απειλήσει ότι θα μου «κόψει τον πισινό μου»!!

Collection