Παρ΄όλον που τα πούρα «Αβανας» θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο, εντούτις ο Φιντέλ Κάστρο θα επροτιμούσε....Ρώσσικα πούρα.

Collection


ΤΤΟΦΑΛΛΟΣ: Κουβανούς μπορεί να θωρείς. Πύραυλους όμως πουκάτω που σαράντα πήχες δίμιτον, αποκλείεται. Εχτός αν μας κάμνεις μπανιστήριν...

Collection


Ττόφαλλος: Τώρα που έθκιωξες τους Σομαλούς που την Αιθιοπίαν, πέρκι μας δώκεις μιαν σιερκάν να θκιώξουμεν τους Τούρκους που την Κύπρον.

Collection