Κόμματα και οργανώσεις αντιτίθενται στο...μπάλλωμα του σχίσματος που επεχείρησε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δημιουργώντας νέο σχίσμα.

Collection