Μ. Χριστοδούλου (Κυβερν. Εκπρόσωπος): Σύρνεις που σύρνεις αφκά στον τοίχο κ. Κληρίδη. Σύρε τζιαί κανένα δίκροκον όϊ ούλλον τα ίδια και τα ίδια.

Collection