ΤΤΟΦΑΛΛΟΣ: Κουβανούς μπορεί να θωρείς. Πύραυλους όμως πουκάτω που σαράντα πήχες δίμιτον, αποκλείεται. Εχτός αν μας κάμνεις μπανιστήριν...

Collection