Ττόφαλος: -Άδικα σκοτώνεις τους αδρώπους κύριε Τζόνσον τζιαί φοούμαι πως εν να μείνεις τζί εσού νηστικός...Είμαι κακόψητος λαλώ σας.

Collection