Ττόφαλλος: Βάλλω στοίχημαν, ότι στο τέλος εν να θέλη τζιαί τούτος ανδριάνταν, όπως τον Παπαδόπουλλον.

Collection


Κατά την υποβολήν ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπερασπίσεως, ο Σαμψών ενεφάνισε σημεία κοπώσεως. ΕΡΕ: -Άτιμοι συνήγοροι,που πάτε να μου φάτε τον μοναδικό οπαδό πουχω στην Κύπρο...

Collection