Πράβο κύριε Ρολάνδη. Σε συγχαίρω. Είσαι ο πρώτος που είχε την ευθιξίαν να αποχωρήσει του αγώνος μετά από τέρμα εναντίον της ομάδος του.

Collection


Μας συγχωρείται, αλλά φέτος, δίχως βεβαίως να θέλουμε να σας θίξουμε, επιταγές χωρίς αντίκρυσμα δεν παίρνουμε. Προτιμούμε μετρητά...

Collection