Και αυτός ο νέος τύπος περιστεριού είναι απο την... διασταύρωση της Νέας Δημοκρατίας του Ράλλη με την ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ των Χουντοβασιλικών.

Collection