Μαρία Κωνσταντίνου, Τασούλα Μαραθεύτη, Μαρούλα Λάμπρου, Στέλλα Καλοπαίδη. Πανελλήνιοι μαθητικοί αγώνες στίβου Παναθηναϊκό στάδιο Αθήνα 17.5.1970

Collection