Αψίδα

Browse Items (1 total)

Ορθογώνιος διπλός σάκος φτιαγμένος από ένα μακρύ ύφασμα, κατασκευασμένο από φυτικό υλικό. Το ύφασμα διπλώνεται όμοια και στις δυο…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2