«Ξανά σμίγουν και πάλι...» Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, η κυβέρνηση προέβη σε οικονομικές παραχωρήσεις ύψους περίπου 400,000 λιρών προς την κοινοπραξία Σαϋπάρκο Σιάντ για την εκτέλεση του έργου της τοποθέτησης των σωλήνων του Νοτίου Αγωγού.

Collection


Κι' αυτό εδώ κύριοι, δεν είναι, όπως ίσως εκ πρώτης όψεως θα νομίσετε, ο γυρτός πύργος της Πίζας. Όχι. Αυτός είναι ο πύργος της Κυπριακής Οικονομίας, Που παρόλο που κτίστηκε στραβά ακόμα να καταρρεύσει. Γι' αυτό και όλοι μιλούμε για το «θαύμα της Κυπριακής Οικομίας».

Collection


Ττόφαλλος: Γοράστε τζι΄εσείς έναν...μίνι καλάθιν, αν θέλετε να το φέρνετε πίσω γεμάτον.

Collection


Δύο χιλιάδες Κύπριοι περίπου φεύγουν καθημερινά για διακοπές το εξωτερικό με αποτέλεσμα εκατομμύρια λίρες που φέρνει στον τόπο η τουριστική βιομηχανία να ξαναφεύγει απο την Κύπρο.

Collection


Ττόφαλλος: Καλά τζιαί γεννά σας τζιαι τούτα τα λλία. Αν δεν βελτιώ- σετε όμως τις συνθήκες μεσ' τον γουμάν της φοούμαι πως εν να κορτώσει νούρον!

Collection