Ττόφαλλος: Λυπούμαι κύριοι, αλλά τα ξενοδοχεία μας στην Κερύνεια και την Αμμόχωστο είναι κρατημένα εδώ κι ένα χρόνο, γιατί εξακολουθεί να κάμνη τις διακοπές της η Αϊσιέ

Collection


Ττόφαλλος: Εντάξη... Εβιάσθης, το βλέπω. Ε; Με το να κάμεις προσφυγήν στο Συμβούλιον της Ευρώπης εννά βκεί τίποτε;

Collection