«Το να επιχειρή κανείς να δικαιολογήση την κατάσταση αυτή, απλώς και μόνον προβάλλων ως επιχείρημα την υπό των Ελλήνων διενεργούμενην προπαγάνδαν, είναι ως να κρύπτη την κεφαλή στην άμμο». ΧΟΥΡΙΕΤ

Collection


Ττόφαλλος: Εσύ τον φάκελλον κρατείς τον κλειστόν, αλλά ο Κίσσιγκερ το Χαρτζηλλίκκιν διά το τους Τούρκους!

Collection


Μάχη: Όϊ, μα τούτον πόγραψες για «επανάγκες» άρεσε μου πολλά. Τζι' εσκέφτηκα μιαν τζιαί λείπει ο Νικόλαος μου να σου φέρω το σακάκι του. Μπορεί να το χρειαστείς.

Collection