Ττόφαλλος: Εγιώ, εφέντη, χαττήριν εν χαλώ κανενού. Αφού θέλεις ανταλλάγματα έφερα σου έναν πράγμαν της Χλώρακας...

Collection


Γίνεται προσφάτως μεγάλη προσπάθεια υποτιμήσεως της νοημοσύνης μας. Αντί πάσης συζητήσεως δια τους υποτιμώντας την νοημοσύνην μας προβάλλομεν προς ολόκληρον τον Κυπριακόν λαόν την εξής ερώτησιν: Δύνασθε να μας ειπητε ποιός κρύβεται κάτω απο το φέσιον; Ο δίδων την ορθήν απάντησιν αμειφθήσεται γενναίως υπο της διευθύνσεως της εφιμερίδος μας.

Collection


Ττόφαλλος: Και διά να είμαστε ρεαλιστοί Γλαύκο μου πρέπει να παραδεχθής ότι τούτα ούλλα εν ραδιουργίες του...πισινού σου.

Collection