Όλα δίχνουν πως πάνε για... Καμπ- Ντεϊβιτ και πάψε επιτέλους να παριστάνεις το σκληρό καρύδι. Δεν βλέπεις πως είσαι απλώς ένα φυστίκι.

Collection


-Χριστός γεννάται σήμερον εν Βη.. εν Βήθλεεμ τη πόλει. Η Κύπρος πήγε η μισή και κι.. και κινδυνεύει όλη...

Collection